Bildegallerier

På hjemmesidene til Norsk Oljemuseum er det mulig å søke i deres enorme arkiv i gamle bilder fra byggingen av og levetiden til masse installasjoner i Nordsjøen. Man kan søke på feltnavn/installasjonsnavn og navn på personer.

Årsmøte EL&IT Stavanger
Årsmøte EL&IT Stavanger

HVO Terje Hansen.jpg
En travel dag på Jåttå.
Alf på kontoret.