hjem     nettstedkart     skriv ut
Hjem > Avdelinger: > Stavanger
Her er en oversikt over valgte i EIT Klubben Stavanger (etter årsmøtet 23. februar 2018)                          
 
Klubbleder AU Leif Egil Thorsen 934 39 162    VValgt til 2019  Valgt til 2019  VkfkfkfhjfjdjkddjvvvValgt til 2019  
Nestleder AU Alf Jørgensen 906 13 782   Valgt til 2020
Kasserer AU Ane Lie Reikerås 465 40 083    Valgt til 2020
Sekretær AU Hege Louise Evertsen 950 71 383    Valgt til 2019 
Styremedlem   Lars Ole Ersland 970 69 487    Ikke på valg 
Styremedlem   Torleiv Erdal 990 42 264   Valgt til 2020
Styremedlem   Sverre Larsen 92023169   Valgt til 2020
Hovedverneombud   Terje Hansen 993 47 603    Valgtvbvvvbn    ValgtyValgt til 2019  22212222dcgm,
Varamedlem   Olav Lothe Tungland     Valgt til 2019
Varamedlem   Kjetil Tønnesen 90947096   Valgt til 2019
Varamedlem   Helge Alsvik 92087620   Valgt til 2019
Varamedlem   Egil Fjetland  4735337644444449759755    Valgt til 2019
Revisor   Andrè Aase 48131431   Valgt til 2020
Revisor   Halvard Magnussen 92662388   Valgt til 2019Valgt til 2019   
Valgkomité   Jarle Gimre 905 05 454    Valgt til 2020
Valgkomité/Leder   Ann Kristin Johannesen 97700505   Valgt til 2019 
 
 


Årsmøtet 2018 i EIT klubben avdeling Stavanger avholdes i


Folkets Hus i Stavanger fredag 23. februar kl. 18.00


Stemmeseddel til valget på årsmøtet.

Politisk streik 28. januar 2015


Her er informasjon om årsmøtet i 2015.
 

Innkalling til årsmøtet i 2015

Årsmøteinformasjon 2015 avdeling Stavanger

Postvalg, retningslinjer 2015

Forslag til endringer i vedtektene for EIT-klubben avd. Stavanger, 2015

Signert stemmeseddel 2015, valgkomitèHvem er på valg?

Informason om valg, forslagsrunde og årsmøte 2015

Valgskjema
Her er informasjon om årsmøtet i 2014.

Årsmøte i EIT klubben MMO avd. Stavanger 2014 

Valginfo_EIT_klubben_MMO_Stavanger_2014 

VALGSKJEMA,forslagsrunde.2014  

 

 

 

 
  
Klubb info 2012:

Klubb info nr 7-2012: Årsmøte for EL & IT Klubben, ny klubbstruktur for EIT fagene.
Klubb info nr 6-2012: Info om avstemning.
Klubb info nr 5-2012: Info om tariffoppgjørets viktigste gjennomslag.
Klubb info nr 4-2012: Tariffoppgjøret!
Klubb info nr 3-2012: Tariffoppgjøret EL&IT, fag kurs, 1. mai arrangement.
Klubb info nr 2-2012: Årsmøte 2012, Intranett tilgang.
Klubb info Nr 1-2012: Årsmøte informasjon.
 
                                                                                                               
Klubbinfo 2011:

Husk sommerfesten 23 juli!    Husk grillfesten 19 august! Husk Tønsberg 19 september!

Klubb info Nr 8-2011: vedr valg / kandidater mm til årsmøte i 2012.
Klubb info Nr 6-2011: Fusjon AOP & AEL.
Klubb info Nr 5- 2011: Medlemsmøter.
Klubb info Nr 4-2011:
Medlemsmøter EL&IT Stavanger!
Klubb info Nr 2-2011:
Årsmøte, kurser, nye medarbeidere i stavanger og kontor i Stavanger.
Klubb Info Nr 1-2011
: Info vedr. årsmøte 2011.
Innkalling til årsmøte 2011.
 

                          

 

 


 

Klubbinfo 2010:

Klubb info Nr 11-2010: Politisk streik den 4. november.
Klubb info Nr 10-2010: Etterbetaling lønn, Prosesser i bedriften, Rotasjoner land, Tilbyder Egersund mm.
Klubb info Nr 9-2010: Etterbetaling lønn og rotasjonsordninger mm.
Klubb info Nr 8-2010: Tariffoppgjøret og sysselsettingssituasjon.
Klubb info Nr 7-2010: Anbefaling vedr tariffoppgjøret 2010.
Klubb info Nr 6-2010: Registrering i tilfelle konflikt.
Klubb info Nr 4-2010: Mekling på LOK / Permitteringer i Stavanger / Grillparty den 4. juni.
Klubb info Nr 3-2010
Klubb info Nr 2-2010
Klubb info Nr 1-2010