Arbeidstidsordninger og anleggsavtaler

Her finner du gjeldende og gamle rotasjons- og arbeidstidsordninger samt våre anleggsavtaler.

Hvis du trykker på bildet over her kommer du til en side hvor du kan lage din egen skift/rotasjons kalender.

De fleste rotasjonsgodkjenninger er gyldige i 6 eller 12 mnd, derfor kan man må lete etter gjeldene rotasjonsgodkjenning på forrige år.

OBS, mange av arbeidstidsordningene er tilsynelatende like, men de har noen små men vesentlige forskjeller.
Dag/Natt gjelder kun for nattarbeid, det ligger ved både en dagskiftplan og en nattskiftplan. Hovedregelen ved nattskift er at man ikke skal gå to turer på rad på natt, altså må man veksle annenhver tur og det må derfor lages en egen dagplan som gjelder kun for turene man går dagskift mellom turer på nattskift. Disse dagskiftplanene gjelder ikke for de som kun går dagskift da de kompenseres ulikt en ren dagskiftplan. Som regel omtalt som 14-21 rotasjon i godkjenningene.
Dag/Kveld og Dag Gjelder ved «vanlig» jobbing på dagskift. Som regel omtalt som 15-20 rotasjon i godkjenningene.


2019

15.08.2019 Fornyelse av 15-20 Dag/Kveld på Aukra EL og IT Forbundets godkjenning_Aker Solutions _15 – 20 rotasjon_DAG_kveld_EIT arbeid Nyhamna Aukra

27.07.2019 Det er avtalt 15-20 med dag/kveld for EIT arbeid på Mongstad med EL og IT Forbundets godkjenning_Aker Solutions _15 – 20 rotasjon_DAG_kveld_EIT arbeid Mongstad

15.06.19. Det er avtalt 14-21 rotasjon Dag/Natt i Egerund med LO godkjenning AS Aker Solutions (14-21 natt). Nattillegget er på kr. 75,27. Det er gjort en feil i beregning arbeidsplan, men den er korrigert. Korrigering arbeidsplan 14 – 21 Arbeidstidsordning Dag/Natt – YME WHM Egersund. Denne arbeidsplanen gjelder bare for de som går nattskift.

31.01.2019. LO sin godkjenning_Aker Solutions AS (15-20) – Aukra
25.01.2019. Søknad LO_15-20 ordning_Aker Solutions Aukra


2018

28.09.2018. LO`s godkjenning _Aker Solutions AS (15-20) – Egersund Denne gjelder for vanlig dagskift.

24.08.2018. LO`s godkjenning_Aker Solutions AS (15-20) – Mongstad

24.08.2018. LO`s godkjenning_Aker Solutions AS (15-20) – Aukra

25.06.18. 14-14 rotasjon offshore som gjelder kun for Johan sverdrup. Legges ut her.


2017

27.10.17. LO godkjenning og avtale for 15-20 dagrotasjon, samt 14-21 dag/natt rotasjon for arbeid i Haugesund og utleie til Aibel

26.10.17. LO godkjenning og avtale for 15-20 dag rotasjonsordning på verftet i Egersund legges ut her.

31.08.17. LO godkjenning og avtale 4-3 Dag på Ertsmyra, Tonstad. (Apply TB)

31.08.17. Avtale nattillegg ved arbeid på 14-21 Dag/Natt.

31.08.17. LO godkjenning og avtale 14-21 Dag/Natt Aasta Hansteen Stord (Kværner)

31.08.17. LO godkjenning og avtale 14-21 Dag Aasta Hansteen Stord (Kværner)

31.08.17. LO Godkjenning og avtale 14-21 Dag Nyhamna Aukra (Kværner)


Protokoll rettningslinjer for godkjenning av nattarbeid.

Signert revidert protokoll – retningslinjer for nattarbeid innen PTIL AOP og AEL 2011

 


Anleggsavtaler

Det er lenge siden vi laget en anleggsavtale for landprosjekter nå og det er det flere grunner til. Når man jobber på prosjekter på fastlandet og det ikke er skrevet en anleggs spesifikk avtale så er det fastlønnsavtalen vår med vedlegg samt avtalt arbeidstidsordning som gjelder.
Fastlønnsavtalen vår finner du på siden Lønn.
Godkjente arbeidstidsordninger finner du øverst på denne siden.

Under har vi lagt ut noen av våre gamle avtaler.

Vaktordning Hinna (tilleggsavtale)

Fastlønnsavtale Statoil Kårstø

Revidert Fastlønnsavtale Modifi. Mongstad

Fastlønnsavtale V&M Ormen Lange

Avtale ScanWinds Vindmøller Verdal