Ansettelsesforhold

Her finner du våre avtaler og protokoller vedrørende vårt ansettelsesforhold i Aker.

Generelle avtaler nederst, lønnsrelaterte avtaler på siden Lønn.

2019

13.08.2019 Drøftelser overtid EIT fagene AKSO 13.08.2019


2018

20181113 referat revidert gjeninnføring av seniorfritid for 2019

06.04.18. Protokoll ansettelse av tidligere ansatte i Aker Solutions. Gjelder 33 personer innen EIT fagene, og legges ut her!


2017

06.07.17. Samarbeidsstruktur for Aker Solutions er lagt ut.

20.03.17.  Avtale klubb/bedrift, samt rettsforlik LO/NHO i forbindelse med oppsigelsessakene innen EIT fagene er lagt ut.

15.02.17.  Permitering 2017. Generell protokoll mellom bedrift og fagforeninger signert.


2016

07.11.16.  Ledelses nivå 3 og 4 Offshore Constructions (forenklet utgave).      Ledelses nivå 2 til 4 Aker Solutions.

05.10.16.  Spørsmål og svar i forbindelse med omorganisering i Aker Sulutions 2016.

06.07.16.  Bedriften ansetter oppsagte midlertidig på Gina Krog. Endring og omorganisering av personalansvar.

30.05.16.  Meklingsavtale fra Stavanger Tingrett vedrørende rettsprosess i Aker Solutions as.

04.02.16. Protokoller i forbindelse med nedbemanningsprosess for EIT fagene. Protokoll 1. Protokoll 2. Protokoll 3.

04.02.16. Protokoller i forbindelse med permitteringer innen EIT fagene. Protokoll 2014. Protokoll 1. 2015. Protokoll 2. 2015.


2015

 

EIT Klubben får tilbakemeldinger om at noen NAV kontor forlanger protokoll, så vi har lagt dem ut.

07.12.15. Protokoller i forbindelse mednedbemanningsprosess for EIT fagene. Protokoll 3. Protokoll 4 BU og Protokoll 5.

27.11.15. Protokoller i forbindelse med nedbemanningsprosess finner du her. Protokoll 1.  Protokoll 2.


2014

Her finner du Hovedplan for oktober 2014.

8. november 2014: To nye protokoller er signert, disse gjelder permitteringer og videre samhandling mellom klubb og bedrift:

20141106 – Protokoll permittering EIT fag MMO

20141106 – Signert drøftelsesprotokoll 3 nedbemanning EIT fagene 

Tre protokoller omhandlende bemanningssituasjonen er signert:

Signert drøftelsesprotokoll om nedbemanning.

Signert protokoll om kriterier for nedbemanning.

Omstillingsavtale.


Generelle avtaler

Avtale vedr. nattarbeid

Reising til Kr. sund i forbindelse arbeid offshore

Arbeidsvilkår for tillitsvalgte og verneombud 2012

Etter og videreutdanning (EVU). Opplæringsutvalget AEL

Avtale om avleggelse av sveiseprøve

Retting av timesedler og reiseregninger

Opparbeidelse av avspasering og avlønningsregler

Arbeidstøysordning

Håndtering av privat elektronisk post

Permisjoner ved vektige forhold

6. ferieuke for personer som arbeider offshore (60 år)

Opplæring av datatillitsvalgt

Overtidsarbeid når bedriften har permiterte montører

Tariffgebyr bedrifter på Landsoverenskomsten (LOK)

Betalingsforsikring her

Gruppe A-montører