Lønn

På denne siden finner du våre avtaler og protokoller relatert til lønn.

Generelle avtaler ligger nederst, anleggsavtaler ligger på en egen side.


OBS!

Protokollene som inneholder satsene for fastlønnsavtalen vår revideres ikke årlig for å oppdatere satsene, alikevel har vi fått inn en årlig prosent regulering på flere tillegg.
Dette gjelder: midlertidig arbeidsleder, låseansvarlig onshore, LFS, LFK, stedfortreder for innstalatør onshore og bastillegg . Vi skal etter hvert lage en oversikt med til enhver tid oppdaterte satser. I mellomtiden er satsene etter regulering i 2019 som følger:

Midl. abeidsleder: 26,89kr/t
Låseansvarlig onshore: 6,21kr/t
Leder for sikkerhet: 13,45kr/t
Leder for kobling: 20,69kr/t
Stedfortreder installatør onshore: 25,14kr/t
Bas: 14,09kr/t


2019

06/19. Helligdagssatsen gjeldene fra 1. mai for EIT fagene er kr. 346,21 06/19. Helligdagssatsen gjeldene fra 1. april for EIT fagene er kr. 342,78

Nye lønnssatser 1. april 2019 (Generelt tillegg)
Nye lønnssatser 1. mai 2019 (Tariff tillegg)


2018

Helligdagssatsen gjeldene fra 1. oktober 2018 for EIT fagene er kr. 342.48

Oversikt WT for arbeidssituasjoner EIT

Forhandling på fastlønnsavtale LOK § 3E oktober 2018

16.05.18. Helligdagssatsen gjeldene fra 1. april for EIT fagene er kr. 333,97

15.02.18. Oversikt over betaling av HD sats/100% for helligdager offshore og §9 på land. Legges ut her!


2017

05.12.17. De meste brukte lønnskodene (WT) i forskjellge arbeidssituasjoner, nå med litt forklaring, legges ut her!

05.12.17. Beskrivelse for trekk på lønn for redusert arbeidstid offshore på 14-28. Legges ut her!

26.10.17. Den nye satsen for helligdagsgodgjørelse (HD sats.) som er gjeldene fra 1. oktober er kr. 327.86.

13.10.17. Nye avtaler for fastlønnsavtalen gjeldene fra 1. november.
Avtale fastlønn § 3E
Avtale ansvarstillegg
Avtale 2. fagbrev.

07.04.17.  De mest brukte lønnskodene (WT)med tekst er lagt ut her.


2016

30.05.16.  Protokoll fra forhandlingene mellom EL og IT Forbundet og NELFO for tariffoppgjøret 2016 legges ut her.

30.05.16.  Helligdagsgodtgjørelsen fra 1. april er kr. 306.01. XL fil ligger her for lærlinger og arbeidstakere uten fagbrev.

14.03.16. Protokoller i forbindelse med kostkutt i MMO i AKSO. Protokoll 1. Protokoll 2.  3. Fastlønn. 4. Flere fagbrev. 5. bas Tillegg.

Avtale 2 fagbrev revidert 2016.
Avtale diverse tillegg EIT fagene revidert 2016.
Fastlønnsavtale EIT fagene 2016.


2015

 

27.11.15. Helligdagsgodtgjørelsen for EIT fagene er fra oktober kr.303,94.

Protokoll over tariffogjøret 2015 finner du under denne linken.

 


Generelle avtaler

Høydetillegg over 30 meter på land.

Lønnsutbetalingssystem.

Smusstillegg offshore.

Lønnsavtale for stålarbeidere

Lønnsavtale for svakstrømsmontører

Lønn for lærlinger etter endt læretid

Avtale for hjemmevakt

Tillegg for arbeid utland

Avtale om aktiv beredskap offshore

Lønn for heltidstillitsvalgte

Lønn for tillitsvalgte, vernearbeid og lignende

Telefongodtgjørelse for tillitsvalgte og HVO

Operatører mobilisert som KO-verneombud (KVO) på heltid i prosjekt

Tilkomstteknikk

Høydetillegg over 30 meter på land 2012

Risiko tillegg ved krengningsprøver/nedsenkning

Smusstillegg offshore 2012

Smusstillegg Offshore – landsoverenskomsten (LOK)

Smusstillegg ved stålarbeid – onshore

Betaling for gjennomføring av kurs

Betaling for avleggelse av fagprøver

Praktisering av best. om helligdagsbetaling ved innarbeidingsordninger på land

Avtale om dekning av portoutgifter

Trekk i dietgodtgjørelse for operatører