Nyheter Uke 33 2019

Fornyet godkjenning av 15-20 på Aukra, se her.

Vi har ryddet litt på hjemmesiden og «Interne avtaler» i menyen «Medlemsinformasjon» har blitt inndelt i en undermeny med fire valg. Disse er Lønn, Arbeidstidsordninger og anleggsavtaler, Ansettelsesforhold og Andre interne avtaler, protokoller og informasjon.

DSB gav nylig ut ett nytt nummer av Elsikkerhet, der finner du en oppsummering av rapporterte elulykker i 2018. Man kan også lese om siste nytt innen krav til elbil lading. Les her.

Ny protokoll ute etter drøftelse om overtid mellom klubb og bedrift. Protokollen finner du her. Se også info om dette i klubbinfo nr.7.

Nyheter Uke 30 2019

Nyeste klubbinfo finner dere her EIT Klubben info 2019 nr 7

Der kan du lese litt om forberedelse til tariffoppgjøret neste år, søknad om utvidet overtids grense fra 200 til 300 timer og om valgkamp til kommune og fylkestingsvalget til høsten.

Med det ønsker vi dere en videre fin sommer fra oss tillitsvalgte!

Nyheter uke 24 2019

Vi har samlet sammen litt info om person-, yrkesskade- og fritidsskade- forsikringene i Aker.

Se i menyen «Medlemsinfo» -> «Forsikring, Pensjon. AFP og eldrepolitikk».

Oppdatering lønnsoppgjøret 2019 LO-NHO

Som nevnt i forrige nyhets post har vi i tariffavtalen vår (LOK) en særegen reguleringsbestemmelse (§15 pkt.2) som gjør at vi kommer vesentlig bedre ut enn det generelle tillegget i mellomoppgjøret. Beregningen er nå gjort og protokoll ligger vedlagt.

Dette gir alle med LOK som tariffavtale et tillegg på ytterligere 3,43 kr/t fra 1. mai.  Altså gir mellomoppgjøret 2019 en total økning på 2,50 + 3,43 = 5,93 kr/t (ny §3A sats er 217,63kr/t).

Dette resulterer i en økning av offshorelønn på 9,28kr/t (ny sats 340,67kr/t).

De nye lønnssatsene fom 1. mai 2019 finner du her.

Nyheter uke 11 2019

Delegasjonen fra EIT Klubben på Landsmøte 2019 i ELogIT. Fra venstre: Leif-Egil Thorsen, Terje Hansen, Ole Andreas Heitlo, Ove André Bogstein, Hege Louise Evertsen og Alf Jørgensen. Alle sammen som fullverdige delegater gjennom sine respektive fagforeninger.

Landsmøte er over for denne gang, fire lange og intense dager med lite søvn. Vi kommer tilbake med mer informasjon etter hvert, i mellomtiden kan man se deler av landsmøte her: Landsmøte ELogIT 2019 Youtube