Avdelinger:

Kort informasjon og historikk rundt EIT Klubbene i Aker Solutions og LO klubbene i Aker familien


 

Kommer mer……

 


Historikk

Navnet er endret iht endring i bedriftens navn og heter nå: EIT Klubben i Aker Solutions AS.


Det ble på klubbstyremøtet 25. mars bestemt å forenkle navnet på klubben ved å sløyfe MMO, det betyr at navnet nå er: EIT Klubben i Aker Solutions MMO.


I april 2013 ble navnet på klubben endret fra LO Klubben EIT til EIT Klubben MMO.
Samtidig ble 100 personer overført fra Fellesforbundet til EL&IT.


1. mars 2013 ble landsoverenskomste for EL&IT gjeldende også for automasjonspersonellet.
En 35 år lang stolt historie for automasjon med tariffavtale i Fellesforbundet er dermed over.


I oktober 2011 fusjonerte Aker Elektro med Aker Offshorepartner, og ble Aker Solutions MMO.
500 operatører fra Aker Elektro ble berørt av denne fusjonen; 370 fra elektro og 130 fra automasjon.


I mars 2011 ble Stordavdelingen utskilt fra Aker Elektro og gikk inn i Kværner.
200 personer ble berørt av denne virksomhetsoverdragelsen; 150 fra elektro og 50 fra automasjon.


I september 2004 dannet klubbene i EL&IT forbundet og Fellesforbundet en felles LO klubben med hjelp av Landsorganisasjonen.


Bilde: Fra opprettelse av forbundsklubben med tillitsvalgte og representanter fra LO.

LO klubb AEL.jpg

EIT Klubben er for tiden sammensatt av:

Klubbleder
Per 18/6-2020

Leif-Egil Thorsen

Nestleder
Sekretær og kasserer

Ole Andreas Heitlo
Ove Andre Bogstein

Styremedlem/Vara AU
Styremedlem

Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Styremedlem

 

Vara
Vara
Vara
Vara

Vara

Vara

Vara

Vara

Vara

 

Rolf Hamnes

Rosita Dagsvold
Tor Edward Taranger

Bjørn Fidjeland
Torleiv Erdal

Ann Kristin Johannessen

 

Morten Austad
Fridtjof Heimark
Trond Jonny Sellæg
Lars Ole Ersland

Ketil Helland

Espen Bukve

Lill Iren Horgen

Anders Selseth

Sverre Larsen

Av disse er det de tre førstnevnte som utgjør arbeidsutvalget som samhandler opp mot ledelsen. Øvrige styremedlemmer er en viktig del av styret for å overholde en demokratisk likevekt, og for å ivareta styrets interesser ved frafall. Og, ikke minst, ivareta styrets integritet.