Velkommen til hjemmesiden til EIT Klubben i Aker Solutions.

EIT Klubben er en klubb organisert i ELogIT Forbundet for ansatte innen EIT-fagene i Aker Solutions AS, med forhandlingsrett for EIT-fagene (Elektro, Instrument og Telecom). Klubben består av tre avdelings klubber; Midt Norge, Bergen og Stavanger, og organiserer i underkant av 400 arbeidstakere.


Viktig info hvis din arbeidssituasjon endrer seg!

Hvis du f.eks begynner skole, blir permittert, ufør eller sykemeldt må du melde fra til oss og din fagforening slik at din medlemsstatus til en hver tid er riktig. Da slipper du problemer med feil kontigent trekk eller at du får faktura hjem i posten om manuell innbetaling.

Beskyttet: Nyheter

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

Beskrivelse av den nye organisasjonen i bedriften

Det er utgitt en oversikt som presenterer de nye segmentene i bedriften. Den finner du her. Vi hører hjemme i EMM (Electrification, Maintainence and Modifications) og vi fikk nylig bekreftet at vår leder for Offshore Construction i dag, Tor Olav Brustveit, fortsetter i samme rolle men får i tillegg ansvar for Hinna og ELS. “Dag …