Velkommen til hjemmesiden til EIT Klubben i Aker Solutions.

EIT Klubben er en klubb organisert i ELogIT Forbundet for ansatte innen EIT-fagene i Aker Solutions AS, med forhandlingsrett for EIT-fagene (Elektro, Instrument og Telecom). Klubben består av tre avdelings klubber; Midt Norge, Bergen og Stavanger, og organiserer i underkant av 400 arbeidstakere.


Viktig info hvis din arbeidssituasjon endrer seg!

Hvis du f.eks begynner skole, blir permittert, ufør eller sykemeldt må du melde fra til oss og din fagforening slik at din medlemsstatus til en hver tid er riktig. Da slipper du problemer med feil kontigent trekk eller at du får faktura hjem i posten om manuell innbetaling.

Beskyttet: Nyheter

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, vennligst skriv inn passordet nedenfor:

Nyheter Uke 46 2020

Ny klubbinfo ute, EIT Klubben info 2020 nr 14. Her kan du lese om halv skatt i november, kompensasjon for reisetid og andre utreisekrav ut over normalen pga Covid-krav fra kunde, betaling for pålagt Code of Conduct kurs m.m. Fredag 30.okt hadde avdelingsklubben i Bergen høstens medlemsmøte og der var vår mangeårige og nylig avtroppede konserntillitsvalgt, …