Velkommen til hjemmesiden til EIT Klubben i Aker Solutions

EIT Klubben er en klubb organisert i ELogIT Forbundet for ansatte innen EIT-fagene i Aker Solutions AS, med forhandlingsrett for EIT-fagene (Elektro, Instrument og Telecom). Klubben består av tre avdelings klubber; Midt Norge, Bergen og Stavanger, og organiserer i underkant av 400 arbeidstakere.


Viktig info hvis din arbeidssituasjon endrer seg!

Hvis du f.eks begynner skole, blir permittert, ufør eller sykemeldt må du melde fra til oss og din fagforening slik at din medlemsstatus til en hver tid er riktig. Da slipper du problemer med feil kontigent trekk eller at du får faktura hjem i posten om manuell innbetaling.

Beskyttet: Nyheter

Dette innholdet er passordbeskyttet. For å vise det, skriv inn passordet nedenfor:

Da er lokale lønnsforhandlinger for 2023 ferdige og siden om Lønn er oppdatert med de nye satsene. Protokollen er også lagt ut der. Resultatet ble; at vi fikk endret grunntillegget i fastlønnsavtalen vår fra å være en fast sats, til å beregnes som en prosent sats av LOK §3A. Den nye satsen for grunntillegget blir …