Nyheter Uke 41 2021 (oppdatert)

OBS! Vi har oppdatert klubbinfoen med siste nytt!

Her kommer en ny klubbinfo, EIT Klubben info 2021 nr 9. v.2

Her kan dere lese litt om sysselsettings situasjonen, ledig stilling i installatør teamet, datoer for høstens medlemsmøter i alle avdelinger og noen endringer i forsikrings vilkår.

Vi legger også ved stillingsannonsen for installatør siden bedriften har vært så rause at de kun har delt den internt på intranett…. Stillingsannonse installatør akso 2021

Nyheter Uke 33 2021

Håper alle har hatt en flott sommer så langt og at vi fortsatt har mange fine dager igjen før høsten kommer snikende.

Vi kommer innen kort tid med en ny klubbinfo, inntil da har vi litt info om følgende.

Diett og reisekost, satsene forblir uendret ut året (31.des 2021). Normalt justeres disse hvert år på vårparten, men satsene i Statens reiseregulativ er vedtatt forlenget uten endring ut året. Selv om vi har en egen tariff bestemmelse på reise kost og losji i LOK,  følger vi satsene i Statens reiseregulativ og dermed får ikke vi heller noen endring på satsene i år. Se vedtaket her.

Valget 2021, LO har i år som tidligere stilt partiene en rekke spørsmål innen kategorier som er viktige for oss medlemmer. Hva partiene har svart på dette kan dere finne her.