Velkommen til hjemmesiden til EIT Klubben i Aker Solutions.

EIT Klubben er en klubb organisert i ELogIT Forbundet for ansatte innen EIT-fagene i Aker Solutions AS, med forhandlingsrett for EIT-fagene (Elektro, Instrument og Telecom). Klubben består av tre avdelings klubber; Midt Norge, Bergen og Stavanger, og organiserer i overkant av 400 arbeidstakere.


Viktig info hvis din arbeidssituasjon endrer seg!

Hvis du f.eks begynner skole, blir permittert, ufør eller sykemeldt må du melde fra til oss og din fagforening slik at din medlemsstatus til en hver tid er riktig. Da slipper du problemer med feil kontigent trekk eller at du får faktura hjem i posten om manuell innbetaling.


EIT klubben lager ny hjemmeside.

Hjemmesiden holder på å bli oppdatert, slik at noen sider i en periode ikke vises helt optimalt på alle typer enheter. Det jobbes kontinuerlig med oppdateringen, håper på forståelse underveis men vi setter stor pris på beskjed om noe vesentlig ikke virker eller mangler. Formålet er å ha en hjemmeside for fremtiden som er tilpasset dagens kombinasjon av PC, nettbrett og smarttelefon.

Nyheter

Nyheter Uke 12 2020

Ny klubbinfo, EIT Klubben info 2020 nr 3 LO Advokatene har gjort en god jobb og laget grundige svar på mange av problemstillingene man kan få, se LO Advokatenes spørsmål og svar. Her kan du lese om faren for massepermittering ifbm Corona utbruddet, hva som skjer hvis du demobiliseres offshore og hva som skjer hvis man …

Nyheter Uke 11 2020

Ny klubbinfo EIT Klubben info 2020 nr 2 Her kan du lese om blant annet tariffoppgjøret 2020 som nærmer seg, om møtet mellom LO og NHO og litt om årsmøtene. Brevet fra NHO som nevnes i klubbinfoen, og protokollen fra møtet mellom LO og NHO ligger under Medlemsinformasjon -> Interne avtaler -> Ansettelsesforhold.