Velkommen til hjemmesiden til EIT Klubben i Aker Solutions.

EIT Klubben er en klubb organisert i ELogIT Forbundet for ansatte innen EIT-fagene i Aker Solutions AS, med forhandlingsrett for EIT-fagene (Elektro, Instrument og Telecom). Klubben består av tre avdelings klubber; Midt Norge, Bergen og Stavanger, og organiserer i overkant av 400 arbeidstakere.


Viktig info hvis din arbeidssituasjon endrer seg!

Hvis du f.eks begynner skole, blir permittert, ufør eller sykemeldt må du melde fra til oss og din fagforening slik at din medlemsstatus til en hver tid er riktig. Da slipper du problemer med feil kontigent trekk eller at du får faktura hjem i posten om manuell innbetaling.


EIT klubben lager ny hjemmeside.

Hjemmesiden holder på å bli oppdatert, slik at noen sider i en periode ikke vises helt optimalt på alle typer enheter. Det jobbes kontinuerlig med oppdateringen, håper på forståelse underveis men vi setter stor pris på beskjed om noe vesentlig ikke virker eller mangler. Formålet er å ha en hjemmeside for fremtiden som er tilpasset dagens kombinasjon av PC, nettbrett og smarttelefon.

Nyheter

Nyheter Uke 43 2019

Her er bilde av en fornøyd Aker gjeng etter en god opplevelse på Landstariffkonferansen (LTK) der vi fikk bra gjennomslag for forslag som berører våre medlemmer i EIT klubben i Aker Solutions. Dette gjenspeiler seg også i de vedtatte hovedprioriteringer på LTK. 1: Forbedre LOK § 3 E. (Forholdene rundt lokale forhandlinger.) 2: Forbedre LOK § 9. …

Nyheter Uke 33 2019

Fornyet godkjenning av 15-20 på Aukra, se her. Vi har ryddet litt på hjemmesiden og «Interne avtaler» i menyen «Medlemsinformasjon» har blitt inndelt i en undermeny med fire valg. Disse er Lønn, Arbeidstidsordninger og anleggsavtaler, Ansettelsesforhold og Andre interne avtaler, protokoller og informasjon. DSB gav nylig ut ett nytt nummer av Elsikkerhet, der finner du en …