Velkommen til hjemmesiden til EIT Klubben i Aker Solutions.

EIT Klubben er en klubb organisert i ELogIT Forbundet for ansatte innen EIT-fagene i Aker Solutions AS, med forhandlingsrett for EIT-fagene (Elektro, Instrument og Telecom). Klubben består av avdelings klubber i Midt Norge, Bergen og Stavanger, og organiserer i dag i overkant av 400 arbeidstakere.


EIT klubben lager ny hjemmeside.

Hjemmesiden holder på å bli oppdatert, slik at noen sider i en periode ikke vises helt optimalt på alle typer enheter. Det jobbes kontinuerlig med oppdateringen, håper på forståelse underveis men vi setter stor pris på beskjed om noe vesentlig ikke virker eller mangler. Formålet er å ha en hjemmeside for fremtiden som er tilpasset dagens kombinasjon av PC, nettbrett og smarttelefon.


Viktig info hvis din arbeidssituasjon endrer seg!

Hvis du f.eks begynner skole, blir permittert, ufør eller sykemeldt må du melde fra til oss og din fagforening slik at din medlemsstatus til en hver tid er riktig. Da slipper du problemer med feil kontigent trekk eller at du får faktura hjem i posten om manuell innbetaling.

Nyheter

Nyheter uke 26 2019

Ny klubbinfo ute, EIT Klubben info 2019 nr 6 Her kan du blant annet lese om nye lønnskoder for ventetid/hviletid offshore, ny HD sats, sykmelding offshore med mere. Vi på klubbkontoret vil med det ønske alle medlemmer en riktig god sommer!

Nyheter uke 24 2019

Vi har samlet sammen litt info om person-, yrkesskade- og fritidsskade- forsikringene i Aker. Se i menyen «Medlemsinfo» -> «Forsikring, Pensjon. AFP og eldrepolitikk».

Nyheter uke 23 2019

Ny klubbinfo ute, EIT Klubben info 2019 nr 5 Her kan du blandt annet lese om ny sykefraværs prosedyre offshore, utfordringer med å få rettet feil på lønn og mer info om pensjon i Aker.