Sentrale avtaler og lovverk

Her finner du de viktigste sentrale avtalene i LO og ELogIT samt viktig lovverk for oss i elektrobransjen.

Arbeidsmiljø og tariff:

Arbeidsmiljøloven
Hovedavtalen mellom LO og NHO 2018-2021

LOK, Landsoverenskomsten for elektrofagene 2018-2020
Offshoreavtalen 2018-2020
PAO, Produktivitetsavtalen onshore


Sentrale protokoller:

Km og diettsatser 2018-2019
Lugardeling
Satser lugardeling


Elsikkerhet:

FSE, Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg
FEF, Forskrift om elektriske forsyningsanlegg
FEL, Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg
FEK, Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjon
DSB Elsikkerhet