Nyheter Uke 41 2019

Høst på fjellet, bildet er lånt av Den Norske Turistforening.

Det har blitt høststemning de aller fleste steder i landet, og da er det på tide med en ny klubbinfo; EIT Klubben info 2019 nr 8

Her kan du blandt annet lese om tidspunkter for medlemsmøtene høsten 2019, prøveordning for nye reiseregningsskjema, forbedringer for reisepersonell i Egersund og litt om mertid.

Neste uke samles mange av oss tillitsvalgte på Kongsberg på årets Landstariffkonferanse. Da skal vi spikre våre krav inn mot tariffoppgjøret våren 2020.

Nyheter Uke 33 2019

Fornyet godkjenning av 15-20 på Aukra, se her.

Vi har ryddet litt på hjemmesiden og «Interne avtaler» i menyen «Medlemsinformasjon» har blitt inndelt i en undermeny med fire valg. Disse er Lønn, Arbeidstidsordninger og anleggsavtaler, Ansettelsesforhold og Andre interne avtaler, protokoller og informasjon.

DSB gav nylig ut ett nytt nummer av Elsikkerhet, der finner du en oppsummering av rapporterte elulykker i 2018. Man kan også lese om siste nytt innen krav til elbil lading. Les her.

Ny protokoll ute etter drøftelse om overtid mellom klubb og bedrift. Protokollen finner du her. Se også info om dette i klubbinfo nr.7.

Nyheter Uke 30 2019

Nyeste klubbinfo finner dere her EIT Klubben info 2019 nr 7

Der kan du lese litt om forberedelse til tariffoppgjøret neste år, søknad om utvidet overtids grense fra 200 til 300 timer og om valgkamp til kommune og fylkestingsvalget til høsten.

Med det ønsker vi dere en videre fin sommer fra oss tillitsvalgte!

Nyheter uke 24 2019

Vi har samlet sammen litt info om person-, yrkesskade- og fritidsskade- forsikringene i Aker.

Se i menyen «Medlemsinfo» -> «Forsikring, Pensjon. AFP og eldrepolitikk».

Oppdatering lønnsoppgjøret 2019 LO-NHO

Som nevnt i forrige nyhets post har vi i tariffavtalen vår (LOK) en særegen reguleringsbestemmelse (§15 pkt.2) som gjør at vi kommer vesentlig bedre ut enn det generelle tillegget i mellomoppgjøret. Beregningen er nå gjort og protokoll ligger vedlagt.

Dette gir alle med LOK som tariffavtale et tillegg på ytterligere 3,43 kr/t fra 1. mai.  Altså gir mellomoppgjøret 2019 en total økning på 2,50 + 3,43 = 5,93 kr/t (ny §3A sats er 217,63kr/t).

Dette resulterer i en økning av offshorelønn på 9,28kr/t (ny sats 340,67kr/t).

De nye lønnssatsene fom 1. mai 2019 finner du her.