Nytt om korona virus situasjonen Uke 13

NAV dagpenger ved permittering

Vi har laget en ny klubbinfo, EIT Klubben info 2020 nr 4

Her kan dere lese om bemannings situasjonen, litt om forhåndsregler ved arbeid i Egersund (blant annet endret oppstartstid for å redusere mengden folk på samme tid i kantine etc), fritak for fagforeningskontingent i 8 uker, status for mertid 2019 og kontaktinfo til Aker Care.

Vi har laget en egen samleside for info om Corona virus situasjonen. Den finner du her.

Nyheter Uke 12 2020

Corona Virus

Ny klubbinfo, EIT Klubben info 2020 nr 3

LO Advokatene har gjort en god jobb og laget grundige svar på mange av problemstillingene man kan få, se LO Advokatenes spørsmål og svar.

Her kan du lese om faren for massepermittering ifbm Corona utbruddet, hva som skjer hvis du demobiliseres offshore og hva som skjer hvis man blir permittert. Det er viktig å presisere at selv om bedriften har varslet en mulig massepermittering, så er ingen fra EIT fagene i offshore construction permittert eller har fått varsel per dags dato.

Årsmøtet i EIT Klubben (hovedklubben) utsatt på ubestemt tid, og tariffoppgjøret er foreløpig utsatt til høsten.

Vi følger utviklingen, både i og utenfor egen bedrift, nøye og forsøker å påvirke der vi kan for å minske påvirkningene på den enkelte.

På grunn av situasjonen, med større grad av hjemmekontor og stor pågang kan det være noe lengre svartid på henvendelser, håper på forståelse for det.

Til sist, oppfordrer til at alle følger og respekterer gjeldende råd og bestemmelser om hygiene, karantene/isolasjon og reise begrensninger, slik at vi raskest mulig kan komme tilbake til en mer normal hverdag 🙂

Nyheter Uke 11 2020

Vinter

Ny klubbinfo EIT Klubben info 2020 nr 2

Her kan du lese om blant annet tariffoppgjøret 2020 som nærmer seg, om møtet mellom LO og NHO og litt om årsmøtene.

Brevet fra NHO som nevnes i klubbinfoen, og protokollen fra møtet mellom LO og NHO ligger under Medlemsinformasjon -> Interne avtaler -> Ansettelsesforhold.