Nyheter Uke 44 2020

Lønnsoppgjøret 2020.

Uravstemningen er over og stemmene er talt opp. Takk til alle som stemte, deltakelsen i våre avdelings klubber var god, med ca 75% i Bergen og Stavanger, mens Midt Norge endte på like over 60% deltakelse. Totalt i forbundet var deltakelsen på 66% og 87% stemte ja til oppgjøret.

De nye satsene vil ha tilbakevirkende kraft tilbake fra  1.mai 2020.


ELogIT har nå lagt ut sitt HMS webinar, link til dette finner du på siden for HMS.

Nyheter Uke 42 2020

Din stemme teller!

Ny klubbinfo ute, EIT Klubben info 2020 nr 13

Nå har også avstemningen for årets forhandlingsresultat åpnet og alle skal ha mottatt info fra forbund/fagforening. Se også info om oppgjøret her: Info om resultatet av LOK meklingen

Vi forventer at alle medlemmer gjør sin plikt og stemmer. Man kan stemme både på sms og ved å logge på Min side på elogit.no. Vi tre klubblederne har oversikt over hvem som har stemt (men ikke hva man har stemt).

 

Beskrivelse av den nye organisasjonen i bedriften

Aker Solutions og Kværner fusjonsdatoen nærmer seg.

Det er utgitt en oversikt som presenterer de nye segmentene i bedriften. Den finner du her. Vi hører hjemme i EMM (Electrification, Maintainence and Modifications) og vi fikk nylig bekreftet at vår leder for Offshore Construction i dag, Tor Olav Brustveit, fortsetter i samme rolle men får i tillegg ansvar for Hinna og ELS.

“Dag 1” for fusjonen er 16.nov (dato for fusjon på børsen er 11.nov).