Nyheter Uke 42 2020

Din stemme teller!

Ny klubbinfo ute, EIT Klubben info 2020 nr 13

Nå har også avstemningen for årets forhandlingsresultat åpnet og alle skal ha mottatt info fra forbund/fagforening. Se også info om oppgjøret her: Info om resultatet av LOK meklingen

Vi forventer at alle medlemmer gjør sin plikt og stemmer. Man kan stemme både på sms og ved å logge på Min side på elogit.no. Vi tre klubblederne har oversikt over hvem som har stemt (men ikke hva man har stemt).

 

Beskrivelse av den nye organisasjonen i bedriften

Aker Solutions og Kværner fusjonsdatoen nærmer seg.

Det er utgitt en oversikt som presenterer de nye segmentene i bedriften. Den finner du her. Vi hører hjemme i EMM (Electrification, Maintainence and Modifications) og vi fikk nylig bekreftet at vår leder for Offshore Construction i dag, Tor Olav Brustveit, fortsetter i samme rolle men får i tillegg ansvar for Hinna og ELS.

“Dag 1” for fusjonen er 16.nov (dato for fusjon på børsen er 11.nov).

Nyheter Uke 40 2020

Lederne er i streik, kan påvirke våre prosjekt blant annet på Sverdrup feltet.

Det er ikke blitt enighet mellom partene på sokkelavtalen til Lederne, så de er tatt ut i streik fra i dag av.
Slik det ser ut til nå, så er det Johan Sverdrup som får de første konsekvensene utav dette.

Det betyr at det kan bli permitteringer fra i morgen 1. oktober av, for noen av våre ansatte.  Protokoll er lagt ut her.

Per fredag 2.oktober er vi ikke berørt av streiken på Sverdrup feltet, ny vurdering over helgen. Vi håper at partene kommer til enighet om en avtale så snart som mulig.

Enighet i meklingen

Det ble natt til onsdag enighet i meklingen.

Det ble enighet i meklingen i natt og det blir dermed ingen streik. Se noen av nyhets artiklene under.

Resultatet vil bli grundig analysert i klubb og fagforeninger og vi vil komme med en anbefaling før uravstemningen starter. Uravstemningen starter etter planen 12.oktober med stemmefrist 22.oktober.

Kort oppsummert:

  • De tillitsvalgtes mulighet til å forhandle lønnsbetingelser i bedriftene styrkes.
  • Innstramminger i bruken av innleid arbeidskraft. Det er nå slått fast at ved innleie av arbeidskraft skal dette som hovedregel skje fra andre produksjonsbedrifter og ikke bemanningsbyråer.
  • En forpliktelse av bransjen til å sørge for atskilte garderober for alle kjønn på arbeidsplassen.
  • Forbedra vilkår for elektrikere på reiseoppdrag. Det avtalefestes at ved lange arbeidsdager skal deler av spisepausen betales og inngå i arbeidstiden
  • Det gis et generelt tillegg på 3,10 kr. i timen.
  • Akkordtariffen styrkes
  • Kafeer anses ikke lengre som fullgode spisesteder
  • Partene er enige om at vi fortsatt ønsker en allmenngjøring av lønnsvilkårene i bransjen

ELogIT nyhet

Frifagbevegelse nyhet

Riksmeklerens møtebok

Nyheter Uke 39 2020

Meklingen går nå inn i innspurten.

Meklingen har nå pågått siden mandag kl.10 og går nå mot slutten for ordinær tid. Fristen for mekling er i kveld (tirsdag) kl.24.00, men det er ikke uvanlig at det blir forhandlinger på overtid.

En evt streik starter tidligst kl.07.00 i morgen tidlig (onsdag), men streikestart kan bli utsatt mens overtidsforhandlingene pågår.

Det er derfor viktig at alle følger med som best de kan på nærmere beskjed fra klubb/fagforening om streiken blir kjørt igang kl.07.00 eller utsatt på kort tid (hvis mekling på overtid) eller lengre tid (ett evt nei i uravstemningen). Hvis streiken blir utsatt møter man på jobb som normalt og det jobbes frem til annen beskjed gis.

Hvis meklingen ender i en enighet, vil resultatet komme til uravstemning blandt medlemmene og den varslede streiken bli utsatt til resultatet av uravstemningen er klart. Blir resultatet stemt ned blir streiken igangsatt, får resultatet flertall er årets oppgjør ferdig.

Liste over bedrifter for første uttak finner du her: forste_streikeuttak_lok_2020

Enighet i frontfags meklingen

Leder i Fellesforbundet Jørn Eggum etter meklingsslutt i frontfags oppgjøret.

Det ble sent i går kveld, 23 timer på overtid, enighet i frontfags meklingen. Dermed blir det ingen storstreik i Fellesforbundet, med mindre medlemmene skulle stemme ned resultatet i uravstemningen. Du kan lese mer om resultatet her.

Resultatet ble en ramme på 1,7%, så nå er noen av føringene lagt for vår forhandling som starter 31.august. Da er det ELogIT som forhandler med NELFO om endringer på LOK (Landsoverenskomsten for elektrofagene) og offshoreavtalen som regnes som ett bilag til LOK. Fokuset i hovedoppgjøret vårt er i år forbedring på LOK § 3E (lokale forhandlinger), LOK § 9 (reisebestemmelser/rotasjon på land) og LOK § 17 (inn og utleie).

Nyheter Uke 34 2020

Frontfagene går til mekling
Forhandlinger for frontfagene, her ved Jørn Eggum fra Fellesforbundet (til venstre) og Stein Lier-Hansen for Norsk Industri (til høyre).

Tid for ny klubbinfo, den ligger her EIT Klubben info 2020 nr 10.

Her kan du lese om utbetaling om kraftig forsinket utbetaling av mertid, mulig streik i frontfagene og dertil utsendt betinget permitteringsvarsel som kan ramme oss enkelte steder samt den kommende forhandlingen på LOK.

Bedriftens oversikt over lønnskoder for utbetaling/korrigering av mertidsoppgjøret for 2018 og 2019 ligger under Medlemsinformasjon -> Interne avtaler -> Lønn, scroll ned til 2020.