Da er lokale lønnsforhandlinger for 2023 ferdige og siden om Lønn er oppdatert med de nye satsene. Protokollen er også lagt ut der.

Resultatet ble; at vi fikk endret grunntillegget i fastlønnsavtalen vår fra å være en fast sats, til å beregnes som en prosent sats av LOK §3A. Den nye satsen for grunntillegget blir nå 10% av til enhver tid gjeldende LOK §3A sats (per i dag 242,34kr), noe som gir ny sats á 24,23kr. Dette sikrer grunntillegget vårt en minimums utvikling hvert år, i tillegg til at det er en økning av tillegget á 4,23kr/t fra dagens nivå hvor tillegget var en fast sats á 20kr/t. Videre økes alle trinnene i ansiennitets skalaen med 1kr/t og det lokale tillegget for de som jobber lokalt (de som ikke får utenbys tillegg) med 1kr/t.